Konstens betydelse på campus 

Konsten och konstnärerna kan tillföra nya dimensioner till arbetet med att bygga och utveckla universitet och högskolor runtom i Sverige, sa Lena From, chef för konstenheten vid Statens konstråd, när hon nyligen medverkade i ett seminarium om konsten på campus.

Statens konstråd och Akademiska Hus samverkar kring den konst som placeras på universitet och högskolor. Genom den offentliga konst som finns på lärosätena, kan ca 320 000 studenter, forskare och annan personal möta konst i sin vardag och det rör sig både om historiska verk och verk av nu levande konstnärer. När det gäller nybyggen finns dessutom en för varje projekt unik möjlighet att ta in konsten tidigt i processen tack vare ett nytt samverkansavtal mellan Akademiska Hus och Statens konstråd.

Marcus Rancken, strategisk fastighetsutvecklare och konstansavarig på Akademiska Hus samtalade med Lena From, chef för konstenheten på Statens konstråd om konstens möjligheter och betydelse. Marcus Rancken framhöll fördelarna med att samverka med Statens konstråd genom att Akademiska Hus får stöd i sin kunskapsresa i konstfrågorna, medan Lena From lyfte fram hållbarhetsaspekten. Genom samarbetet ökar hållbarheten både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det gynnar konstnärers villkor. Genom att samarbeta med projektledare och andra på Akademiska Hus i ett väldigt tidigt skede, från det att ett bygge planeras till dess att det står klart och konstverk installeras, kan verk installeras säkrare, med mer hållbara material och till så trygga driftsförhållanden som möjligt. Ur ett konstnärsperspektiv leder det till att man kan fokusera mer på konsten, sa Lena From.

Vid seminariet medverkade även flera representanter för lärosäten, konstnären Ylva Snöfrid som är aktuell med ett stort konstprojekt för Forum Medicum i Lund, konstnären Hanna Ljung som skapar ett verk för byggnaden Natrium vid Göteborgs universitet, samt studenter och andra som möter konsten i sin vardag.