Redovisning och värdering

Om en myndighet saknar uppgifter om de ekonomiska värdena på sitt innehav av statlig konst, bör myndigheten låta värdera konstverken och registrera värdena i Konstdatabasen. Syftet med värderingen är att förebygga stölder genom till exempel säkrare montering eller omplacering av konstverk.