Wonders

På ett av fasadpartierna på Marinmuseets nya u-båtshall i Karlskrona finns ett verk av Mia E. Göransson. Fasadcollaget Wonders har kopplingar till den marina miljö som omger det och gör intryck både visuellt och taktilt.Redan på avstånd anar en färgskiftningar, ytskillnader och skuggbildningar på fasaden. Ju närmare en kommer, desto mer växer lusten att ta och känna på de gjutna relieferna i brons som monterats på väggen av Ekebergsmarmor.Sjögräs på en sten. En spröd tångruska.

Här utgör mekaniska delar en kontrast till organiska undervattensväxter.

En mistlur som varslar eller lyssnar av. Mia E. Göranssons verk Wonders, med föremål i kontrasterande skalor, har kopplingar både till u-båtar, undervattenvärlden och platsen i sig. Här utgör mekaniska delar en kontrast till organiska undervattensväxter. Verket är placerat på fasaden till den nya museibyggnad i plåt som rymmer u-båten Neptun. Byggnaden är både till färg och form inspirerad av det camouflagegrå krigsfartyget Visby.– U-båtar omgärdas av en viss mystik och den blev en av utgångspunkterna för Wonders, berättar Mia E Göransson. Hon beskriver sitt första besök på Marinmuseet som en tveeggad upplevelse, eftersom det är ett museum där både föremålen och de uppbyggda miljöerna förvisso skildrar krig, men samtidigt utstrålar uppfinningsrikedom, gediget hantverk och omsorg om estetiska värden.– Jag är okunnig på området och det kändes som en fördel i det här fallet. När jag klev in på museet möttes jag av en rad föremål vars funktion jag inte hade en aning om. Det gav mig chansen att verkligen se föremålen förutsättningslöst och att spekulera och associera fritt, säger Mia E Göransson.– I min gestaltning av väggytan har jag gjort ett collage av former som associerar till innehållet i museet. Det refererar till skepp, krigsfartyg och u-båtar, mekanik och teknik, men också till verksamheten och miljön under vattenytan.För att föremålens former skulle kunna hävda sig mot sin bakgrund, valde Mia E Göransson att arbeta med grafiskt svarta och svartbruna toner – de stämde dessutom med känslan kring u-båten Neptun. Att gjuta objekten i brons var också ett medvetet val – det är enligt konstnären ett gediget och statusfyllt material som hon kunde utnyttja för att framhäva kontraster mellan mekanik och sinnlighet.– Den ursprungliga museibyggnaden har tydliga kopplingar till den 1700-talsbyggnad på torget i Karlskrona som rymmer rådhuset. Inspirationen från antiken syns i hela staden, och den påverkade också min utformning av Wonders, säger Mia E Göransson.

Annica Kvint

Hitta till konstverket

Karlskrona, Hösten 2014
Stumholmen, Karlskrona, Sverige