Water Sample

I hjärtat av Norrköping, på en huskropp nära Visualiseringscentrum, döljer sig några säregna vägglyktor. De kan närmast associeras till stiliserade utväxter eller svulster, en detalj från en dröm eller möjligen en fabriksregalia från områdets mer produktiva förflutna. Vi befinner oss i det av informationssamhället annekterade industrilandskapet, ett område som under flera hundra år var Sveriges fabriksort per se. Lyktorna, som är en konstnärlig gestaltning signerad Christine Ödlund, tycker jag överensstämmer både till form och innehåll med platsens anda och syfte.

I dagsaktuella turistbroschyrer beskrivs Norrköpings industrilandskap hämta kraft ur sin historia för att satsa på framtiden. På det nyöppnade Visualiseringscentrum hjälper man oss människor att se saker som vi egentligen inte kan se, eller i varje fall underlättar för oss att se det väldigt komplexa. Båda beskrivningarna tangerar Ödlunds skapande. Det är till och med i det sammanhanget jag vill se hennes verk Water Sample verka. Att hon å ena sidan vältrar sig i den alltid lika fängslande mysskräck och sagoestetik, som kanske främst sammankopplas med ett förr, med romantik och förmodern vetenskapsmysticism. Subkulturellt uttryckt med Gothic Steampunk. Jag tänker på författare som HP Lovecraft och Jules Verne och mer rumsrena konstnärliga forskare som Ernest Haeckel.

 

Rent bokstavligt speglar den Ödlunds väggmonterade verk och verkar även som bildyta för hennes projektioner.

Å andra sidan rör sig Ödlund mot det mer funktionella, till ett här och ett nu. Hon tycks dels drivas av mikrobiologens bryderi om på vilken nivå, och i vilken skala livet verkligen förs. I det här fallet vad som egentligen rör sig där nere i Motala ström, en vit fläck på den marinbiologiska kartan. Fridfullt har den outforskad flutit fram genom det gamla fabriksområdet, betjänat det och gör det så än idag, om än på annat sätt. Rent bokstavligt speglar den Ödlunds väggmonterade verk och verkar även som bildyta för hennes projektioner. Dels tycks hon i omtanke förbarma sig över det närmast socialrealistiska faktum att den grändlika träkajen varvid verket placerats nog skulle behöva lite extra belysning. Om inte annat för den där charmigt industriella stämningens skull. Vad skulle då passa bättre än som Ödlund utforma fantasieggande gatlyktor? Lite är de inspirerade av platsens historia och visuella framtoning, och ännu mer inspirerade av det mörka vattnets mysterier, av det som så att säga döljer sig under ytan. Det ännu ovisualiserade, det oändligt komplexa, det vi ännu inte kan se.

Och det är just där, i skruvad allians med Visualiseringscentrums arbete och platsens fysik och psyke, som hon sätter in sin konstnärliga stöt. För det vi inte vet något om kan ju i praktiken dölja vad som helst. Inte minst om fantasin får spelrum. Med detta som utgångspunkt blir industrilandskapet i Ödlunds tappning också ett fantasilandskap, som genom skalförskjutningar och stiliseringar rymmer vilken tänkbar flora och fauna som helst. Genom hennes gestaltning gör hon allt detta levande och på alla plan. Hon laddar platsen att samtidigt vara en östgötskt Cthulhu*, en världsomsegling under Norrköping, liksom en utställningsplats för industrihistorisk smideskonst och vurm för Art Deco. Allt triggat, möjliggjort och motiverat genom informationen från ett enkelt vattenprov av Motala ström.

*Cthulhu är ett gigantiskt gudalikt monster som förekommer i H.P Lovecrafts noveller. Varelsen har även fått ge namn åt skräckrollspelet Call of Cthulhu som utspelar sig i Lovecrafts litterära värld.

Martin Karlsson

Hitta till konstverket

Norrköping, Hösten 2011
Kungsgatan 54, 602 33 Norrköping, Sverige