Tegelbyggnad med säkerhetsdörrar av glas in till gården och den skimrande disfärgade receptionsbyggnaden med abstrakta färgpartier i blått och rött. Nanna HŠänninen, Walks from dusk 'til dawn

Walks from dusk´til dawn

Walks form dusk ‘til dawn, av Nanna Hänninen, kommer att stå som den största fotografiska gestaltning som någonsin uppförts i Sverige.

Konstnären har med fotografi klätt hela den receptionsbyggnad som arkitektfirman, Ahrbom & Partner, ritat för byggnadens nya entréhall. Väggar och tak erbjuder tillsammans 200 kvadratmeter abstrakt fotografi som först silikonmonterats bakom glas och därefter försiktigt monterats mot byggnadskroppen.

 

Det blir till en himmel eller en ocean som mynnar ut i en blixtliknande form.

I sin arbetsprocess utgår Nanna Hänninen ofta ifrån urbana miljöer. Det kan handla om vibrerande stadslandskap, flygplatser och industrikomplex. Genom det blandade ljuset som återfinns i dessa miljöer och genom en förlängd exponeringstid skapar hon en abstrakt bildvärld som leder våra associationer till allt ifrån nervtrådar och ljudvågor till djupa oceaner och vidsträckta landskap. Bilderna blir till teckningar av konstnärens egna kroppsrörelser. Minsta andetag, hjärtslag och skratt registreras under exponeringstiden och ter sig i fotografiet som rytmiska, ljusa linjer. Subjekt och landskap smälter samman i en gemensam bild.

I Walks from dusk ‘til dawn har Nanna Hänninen utgått från bilder tagna under vistelser i Stockholm. När man går in genom den nyupptagna entrén från Mäster Samuelsgatan, möts man av ett monokromt blått fotografi på receptionsbyggnadens kortsida. Det intensivt blåa fortsätter över, och längs med, hela taket. Det blir till en himmel eller en ocean som mynnar ut i en blixtliknande form. Till höger om receptionen ändrar fotografiet karaktär: färgerna har reducerats bort och linjerna är rakare och mindre organiska. Längs med byggnadskroppens vänstra sida delar bilden upp sig i förtätade partier som tycks ligga inbäddade bakom en dimmig luftspalt. Vaga detaljer tyder på att det rör sig om huskroppar längs en stadsgata. Kanske är det en ögonblicksbild hos en förbipasserande som är djupt fångad i sina egna tankar. En bild av seendet när blicken sugits inåt av en tanke?

Joa Ljungberg

Hitta till konstverket

Regeringskansliet, Stockholm, Hösten 2008
Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Stockholm, Sverige