På väggen bakom en hög byggställning lyser en organisk kontur i vitt och skärt. Fredrika Linder, W

W

Konstverket W av Fredrika Linder består av ett sammanhängande system av genomskinliga skulpturala glasformer som sträcker sig över tre våningsplan. Var och en är kopplade till ett interaktivt LED-ljus som reagerar på rörelse. De som rör sig i byggnaden kommer därför att kunna påverka konstverkets ljus- och färgskiftningar.

Fredrika Linder arbetar med glas både som konst och som bruksföremål. Hon har bland annat formgivit glaslampor. Återkommande motiv i hennes arbeten är glasets spel mellan total transparens och opacitet. Linder arbetar ofta med fusionering – glasmassa i olika färger som smälts samman. Genom det skapar hon skulpturala kroppar med varierande genomskinlighet, färg och form.

 

W beskriver kroppen som ett system som förbinder tankar om biologiska processer, känslor, blodomlopp, kretslopp och signalsubstanser med en materialitet.

Organiska former som påminner om celler eller havsväxter är återkommande formmotiv i Linders konst. Utgångspunkten för skulpturen W är den mänskliga kroppen. Fredrika Linder har skapat en organism i glas. Glasformerna refererar till människans inre organ där figurer som liknar hjärnan, magen, levern och äggstockar är sammanbundna i en vertikal rörelse till en anatomisk modell. W beskriver kroppen som ett system som förbinder tankar om biologiska processer, känslor, blodomlopp, kretslopp och signalsubstanser med en materialitet.

Peter Hagdahl

Hitta till konstverket

Campus USÖ, Örebro, Våren 2014
Södra Grev Rosengatan 30, 703 62 Örebro, Sverige