Joar Nango är samisk konstnär och arkitekt med examen från NTNU i Norge. Han är en av grundarna av kollektivet FFB som arbetar med tillfällig arkitektur i stadsmiljöer. Nangos verk utforskar gränsen mellan arkitektur, design och bildkonst. Han tar upp frågor om inhemsk identitet, bland annat genom att undersöka de motsägelser som finns i modern arkitektur. I Sápmi har han genomfört detaljerade studier av samisk arkitektur. Joar Nango har under åren visat sina verk separat samt i samlingsutställningar i Europa, USA och Kanada.

Anders Rimpi är samisk ljudkonstnär, kompositör, sångare och modersmålslärare i lulesamiska. Som kompositör arbetar han med flertalet scener i Sápmi och Sverige, bland andra Giron Sámi teáhter, Norrlandsoperan, Hålogaland Teater (Tromsö), Regionteater väst, och flera scener i Göteborgsområdet. Förutom egna konstverk skapar han ljud-/musikverk till dans, konst, film och teater.