Curatorstext av Åsa Bergdahl

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som berättar har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat ett verk där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling. Ljuden i Fijfere Vanás Geađgi (översatt till svenska: Vril Båt Sten) leder oss till mötespunkten mellan fysiska och själsliga rum. I det sammanhanget kan redskap bli en avgörande del av livet. Redskap kan vara rummet. Redskapen inom samisk tradition följer med och tas omhand. De tillverkas och förfinas för sitt ändamål. Vissa har försvunnit i historien, andra finns kvar. En röd tråd i förhållningssättet är att reda sig – bierggit – att ta tillvara och att omskapa. Redskapen är på så vis lika mycket nytta, hemma och rum som faktiska rum. Joar Nango och Anders Rimpi arbetar med att balansera praktiska behov i vardagen med gestaltningen av rummet. De bygger en njalla – en stolpbod – använder båten och stenen, väver samman det praktiska med det visuella, med ljudinspelningar och olika dofter.

OM GIELLA FÖRSKOLA: Våren 2018 flyttade en växande skara på 50 barn in på den nybyggda Giella förskola i Jokkmokk efter att man vuxit ur de gamla lokalerna. På Giella förskola arbetar man aktivt med att lyfta fram det samiska livet och språket och att ge barnen en tydlig identitet. Språken som talas är syd-, lule- och nordsamiska och barnen delas in efter språk istället för efter ålder. Språket är en viktig del av förskolans pedagogiska bas.

Curatorstext: Åsa Bergdahl