Om Mandana Moghaddam

Mandana Moghaddam är född 1962 i Teheran. Hon var tonåring när revolutionen bröt ut i Iran och för familjen ledde revolutionen till en tragedi när hennes far avrättades som medlem i Shahens armé. Hennes utbildning avbröts när hon var tvungen att fly. Som ung vuxen fick hon asyl i Sverige, till en början bosatt i Västerbotten. Idag arbetar Mandana Moghaddam framförallt med konstinstallationer som handlar om alienation, kommunikation och feminism, och inspirerar till dialog. Konsten skapar kulturella broar mellan människor och platser. Moghaddam har medverkat i flera internationella utställningar som Venedigbiennalen, Museum Rietberg i Zürich och Incheon Women Artists´ Biennal i Sydkorea. Mandana Moghaddam är bosatt i Göteborg.