Tävlingplatser

Projektet omfattar en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg, flera nya broar i Olskroken och flera förändrade offentliga stadsmiljöer i Göteborg.

Olskroken planskildhet
Olskroken Planskildhet och sträckan fram till Station Centralen är huvudsakligen ett infrastrukturlandskap. Miljön blir det första intrycket av Göteborg för många av de som färdas in mot staden österifrån. Området kan genom sin splittrade och storskaliga karaktär vara en utmanande och inspirerande utgånspunkt för nya kommenterande konstnärliga tillägg i ett samtida stadslandskap. Arkitektur och konst kan tillsammans bidra till helhetsupplevelser som skapar samhörighet mellan storskaliga byggnadsverk och omgivande stadssammanhang.

Göteborgs Central
När järnvägen kom till Göteborg i mitten av 1800-talet byggdes Centralstationen i stadens utkant. Under de 150 år som gått sedan dess har området genomgått stora förändringar. Västlänksstationen kommer vid centralstationen att bli ett av flera nya offentliga stadsrum. Med ett centralt- och två sidoskepp, med goda möjligheter till dagsljus och med öppenhet mot huvudentrén i markplan, har stationsrummet potential att bli ett nytt offentligt rum.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige