Kronotopia: Haga och Korsvägen

Sju konstnärer tävlade i den andra internationella tävlingen för ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt – Västlänken. Under hösten 2017 utsågs en vinnare för konstnärlig gestaltning av respektive station: konstnärsduon Goldin+Senneby för station Korsvägen och Huang Yong Ping för station Haga.

Skapar historia genom ryktesvägen

Juryn anser att detta innovativa idéförslag Eternal Employment vidgar begreppet om vad offentlig konst kan vara. Att det är ett tankeväckande konstverk som framförallt utspelar sig i publikens sinne och vår inlevelseförmåga. Det inbjuder oväntade möjligheter, bidrar aktivt till att forma Korsvägens framtid med potential att genom ryktesvägen bli en del av Göteborgs muntliga historia.

> Läs hela juryutlåtandet för det vinnande förslaget Eternal Employment

En spektakulär gestaltning fylld av mening

Juryn anser att idéförslaget Rainbow Snake är en spektakulär gestaltning fylld av mening som tar ett fast grepp om platsen i sin helhet och antyder i stadsrummet de rum som finns där under. Här har konstnären tagit vara på tävlingens exceptionella möjlighet att erbjuda en stark konstnärlig vision som på ett tydligt sätt påverkar stationens utformning.

> Läs hela juryutlåtandet för det vinnande förslaget Rainbow Snake

Ideförslag Kronotopia: Haga och Korsvägen.

Åtta tävlade om uppdraget för konstnärlig gestaltning av Haga och Korsvägen station.
> Här kan du se idéförslagen

Tävlingsplatser Haga och Korsvägen.

Projektet omfattar en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg, flera nya broar i Olskroken och flera förändrade offentliga stadsmiljöer i Göteborg.

Läs mer om Haga och Korsvägen

Jury

 • Magdalena Malm, Direktör, Statens konstråd (ordförande)
 • Dennis Axelsson, Utvecklingsledare för kulturmiljö och kulturplanering, Göteborgs Stads kulturförvaltning
 • Magnus Eriksson, Delprojektledare, Station Korsvägen, Trafikverket
 • Annika von Hausswolff, Konstnär
 • Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator, Stockholms universitet
 • Bo Larsson, Projektchef för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken
 • Johny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA, Gestaltningsansvarig för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken
 • Karin Malmquist, Delprojektledare, Station Haga, Trafikverket
 • Lotta Mossum, Curator, Statens konstråd
 • Andreas Roth, Projektsamordnare, Göteborg konst
 • Richard Sangwill, Enhetschef, Konstenheten Västra Götalandsregionen

Läs mer om juryn

Om du har frågor kring tävling 2 , Haga och Korsvägen och upphandlingar maila registrator@statenskonstråd.se

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige