Kronotopia: Centralen och Olskroken

Konstnärer påverkar underjord och skyline i ett av Göteborgs största byggprojekt genom tiderna. Nu är första tävlingen, Kronotopia: Centralen och Olskroken avgjord.

10 januari offentliggjorde juryn de två vinnarna i den första tävlingen: Kronotopia: Centralen och Olskroken. Västlänken blir ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg. Tre nya stationer avlastar Centralstationen och åtta kilometer långa järnvägsspår genom centrala Göteborg knyter samman region och stad. I slutet av 2016 var de fem gestaltningsförslagen utställda på Göteborgs stadsmuseum.

Vinnande idéförslag

Katharina Grosse och Danh Vō

Två vinnare är utsedda. Konstnären Katharina Grosse vinner med idéförslaget bLINK för infrastrukturområdet i Olskroken och konstnären Danh Vō vinner med idéförslaget Tongue and Groove för station Centralen. Konstnären Rosa Barba med idéförslaget Spatial Lighthouse är andrapristagaren för båda delområdena.

Läs mer om idéförslagen och konstnärerna:

Juryns motiveringar

Utdrag ur motiveringarna:

Förstapristagarna
bLINK föreslår en unik och självständig gestaltning som länkar samman tid, handling och rum. Konstverket fokuserar på rörelser i området och tillför landskapet något oväntat.”

Tongue and Groove presenterar ett tydligt idéförslag som på ett unikt sätt kan genomsyra station Centralen. En medvetenhet om skala möjliggörs som rör sig från den kroppsligt intima till en större storskalig förståelse av hela anläggningen.”

Andrapristagaren
Spatial Lighthouse är ett forskande och väl genomarbetat förslag som tar ett tydligt grepp om stationsrummets skala och uppvisar ett fint förhållande mellan ute och inne, under och över mark.”

Juryn har tagit fram längre motiveringar för alla idéförslag.

Läs mer

Alla tävlande idéförslag

Den internationella konsttävlingen Kronotopia: Centralen och Olskroken utlystes i mars 2016. Fem gestaltningsförslag kom in, tre för Centralen och två för Olskroken. Förslagen var anonyma på grund av den upphandlingssekretess som tävlingen omfattas av.

Läs mer

Jury

I juryn ingår följande personer:
Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd (ordförande)
Annika von Hausswolff, konstnär
Richard Julin, biträdande chef, chefsintendent, Magasin III
Jenny Karlsson, delprojektledare Olskroken, Västlänken och Olskroken planskildhet, Trafikverket
Bo Larsson, projektchef för Västlänken, Trafikverket
Mikael I Larsson, projektledare station Centralen, Trafikverket
Johny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA, Gestaltningsansvarig för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Lotta Mossum, curator, Statens konstråd
Andreas Roth, projektsamordnare, Göteborg konst
Richard Sangwill, enhetschef, Konstenheten Västra Götalandsregionen

Läs mer om juryn

Tidplan

  • Annons med inbjudan till tävling, 2016-03-21
  • Sista dag för frågor till arrangören, 2016-04-20
  • Sista dag för publicering av frågor på webben 2016-04-22
  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan 2016-04-27 (24:00 svensk tid)
  • Meddelande till dem som valts ut att delta i tävlingen, i början av juni 2016
  • Utskick av tävlingsprogram, i början av juni 2016
  • Slutinlämning av tävlingsförslag, 2016-10-31
  • Juryns beslut, ca 2017-01-15
  • Trafikverket och Statens konstråd fastställer beslutet.
  • Trafikverket tecknar kontrakt med konstnär, ca 2017-01-31

Hur gick urvalet till?

Urvalet av konstnärer skedde i flera steg. Här hittar du allt om processen och urvalskriterier. Sex konstnärer valde juryn ut att tävla.

Läs mer om urvalet

Konstnärlig vision

Konstnärer får vara med och forma Göteborgs undre värld. Konstprogrammet Kronotopia uttrycker de konstnärliga visionerna för stadsutvecklingsprojektet Västlänken och Olskroken.

Tävlingsplatser

Första tävlingen omfattar tävlingsplatserna Göteborgs central och Olskrokens infrastrukturområde. Projektet omfattar en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg, flera nya broar i Olskroken och flera förändrade offentliga stadsmiljöer i Göteborg.

Läs mer

Produktion

Byggstart är 2018. Konstnärerna kommer in tidigt i stadsomvandlingsprojektet och har chans att påverka utformningen tillsammans med arkitekterna. Konstverken ska vara klara 2026.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige