Jury till Kronotopia: Centralen och Olskroken

Magdalena Malm (juryns ordförande) är direktör på Statens konstråd sedan 2012 och har under sin tid ändrat myndighetens inriktning till att också omfatta tillfälliga projekt och involvera konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Innan hon tillträdde sin tjänst vid Statens konstråd grundade och drev hon Mobile Art Productions, en oberoende konstorganisation som producerade situationsspecifika konstprojekt. Hon har varit curator för ett flertal utställningar på bl.a. Moderna Museet Stockholm, i anslutning till Venedigbiennalen och vid Iaspis internationella utbytesprogram och hon är en av redaktörerna för bl.a. Black box Illuminated och Imagining the Audience.

Annika von Hausswolff har arbetat som bildkonstnär sedan hon examinerades från Konstfack 1993. Hon har en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. von Hausswolff har representerat Sverige på biennalerna i Sao Paulo och Venedig. Hon var gästprofessor vid Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors vintern 2015/16. Hennes senaste utställning, Grand Theory Hotel, på Hasselblad Center i Göteborg (t.o.m. 15/5) har rönt stor uppmärksamhet.

Richard Julin är biträdande chef och chefsintendent på Magasin III Museum and Foundation for Contemporary Art i Stockholm. Han arbetar främst med nyproduktioner av konstverk och utställningar tillsammans med samtida konstnärer. Exempel på sådana produktion finner man här: www.magasin3.com. Richard är affilierad professor vid Stockholms Universitet, International Master Program in Curating Art och har arbetet som lärare i den utbildningen sedan dess start 2003.

Jenny Karlsson har sedan 2014 arbetat som projektledare för Entreprenad Olskroken, i projektet Västlänken och Olskroken planskildhet. Som projektledare är jag ansvarig för att projektet genomförs enligt rätt tid, kostnad och innehåll. Tidigare har jag närmast arbetat med BanaVäg i Väst, utbyggnad av motorväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Bo Larsson är Trafikverkets projektchef för Västlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Han har arbetat för Trafikverket (tidigare Banverket) sedan 1998 och har under sin tid i verket varit projektchef för flera storprojekt. Tidigare har han även arbetat med stora infrastrukturprojekt i Norge.

Mikael Larsson är projektledare på Entreprenad Centralen i Västlänken. Han har arbetat med projektet sedan 2012. Mikael har arbetat på Banverket och Trafikverket sedan 2009 och har varit projektledare i flera entreprenader på storprojektet Bana Väg i Väst, bl.a. stationen i Gamlestaden, Göteborg.

Johny Lindeberg är arkitekt på Trafikverket och stöd i arkitekturfrågor för projekten Olskroken och Västlänken. Johny har som konsult tidigare arbetat med större och mindre infrastrukturprojekt (Stålbyggnadspriset hedersomnämnande 2011 för kanalbron i Karlstad) och som föreläsare och kritiker i samarbete med Chalmers och HDK Steneby. Han deltog i juryarbetet för tävlingen om nya lokaler för handelshögskolan i Göteborg.

Lotta Mossum är curator och har de senaste femton åren arbetat med konstprojekt i offentliga rum. Hon är sedan 2008 projektledare/curator på Statens konstråd, med inriktning på permanenta projekt. Mossum ligger bland annat bakom produktionerna Blue Orange i Vara (2012) av Katharina Grosse, Ann Edholms Dialogos till FN-huset i New York (2013) och P.Ull av Sophie Tottie till Ulls hus, SLU, Uppsala (2015).

Andreas Roth arbetar som projektsamordnare för offentlig konst på Göteborg Konst, Kulturförvaltningen i Göteborg. Han arbetade tidigare på Kulturstöd som utredare, ansvarig för områdena konst och film. Var yrkesverksam som konstnär mellan åren 1994-2010.

Richard Sangwill, chef för Västra Götalandsregionens konstenhet. Konstenheten ansvarar för den offentliga konsten i Västra Götalandsregionen.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige