Evig anställning

Konstnär: simon goldin, jakob senneby Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling

Evig anställning är det vinnande förslaget för station Korsvägen i tävlingen Västlänken: Kronotopia, där konstnärer och konstnärsgrupper får möjligheter att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde. Tävlingen avgjordes av en jury som bestod av konstnärer och experter samt representanter för Statens konstråd, Trafikverket, staden och regionen.

Hitta hit

Curator

Lotta Mossum - Ansvarig curator

Alba Baeza - Assisterande Curator

Evig anställning av Simon Goldin och Jakob Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. I ett idébaserat konstverk är det själva tankeprocessen, hela processen kring skapandet, inte förverkligandet av ett fysiskt objekt som står i centrum. Ett idébaserat konstverk lyfter fram en viss frågeställning och bjuder in till debatt, kommentarer och spontana reaktioner. Det som händer i debatterna, kommentarerna och reaktionerna blir nytt råmaterial till konstverket, som fortsätter att utvecklas utifrån de förändrade förutsättningarna. Verkets utformning är alltså helt beroende av hur det tas emot, och därför kan man säga att det aldrig blir riktigt färdigt.

På stationen installeras ett omklädningsrum och en stämpelklocka som är kopplad till fabriksliknande lampor ovanför plattformarna. Lamporna slår på ett fluorescerande ljus – ett arbetsljus – när den anställde arbetar. Den konstnärliga gestaltningen visualiseras främst genom stationens belysning vilket inte bara ger en direkt sinnesupplevelse utan även möjliggör olika tolkningar av vårt behov av ljus i relation till sysselsättning. Omklädningsrummet, dit bara den anställde har tillgång, och stämpelklockan är också viktiga beståndsdelar i idéförslaget.

Frågan om hur framtidens arbete kommer att se ut är en av de centrala delarna i konstverket. Vi vet att många arbetstillfällen försvinner när robotar ersätter människor. På vilket sätt kommer vi då att försörja oss? Kommer lön vara kopplat till prestation på samma sätt som idag?

Evig anställning väcker frågor om växande skillnader i samhället. Idéförslaget utgår från nationalekonomen Thomas Pikettys tes att investerat kapital ökar i värde snabbare än vad en lön ökar i dag, vilket enligt honom leder till ökade klassklyftor. Det här konstverket använder den befintliga budgeten, investerar den så att avkastningen, enligt nuvarande prognos, räcker till en anställning under 120 år.

Vi ser med nyfikenhet fram emot vad konstverket dessutom gör med oss sedan det invigts år 2026.

Idéförslaget i sin helhet består av:

Du hittar dem i pdf-format i vänstermenyn under dokument. Vänligen notera att 3-Eternal_Employment-WrittenDescriptionA4.pdf är idéförslagets huvudtext. Pdf:erna är anpassade för webb och kvalitén har minskats.

Juryns utlåtande

Juryn anser att detta innovativa idéförslag uppvisar ett djupt originellt koncept med hög konstnärlig verkshöjd som på ett påfallande vis vidgar begreppet om vad offentlig konst kan vara. Förslaget är idémässigt storslaget, omfattar stationen i sin helhet, färdas genom dess väggar och har potential att genom ryktesvägen bli en del av Göteborgs muntliga historia. Ladda ner hela juryns utlåtande här.

Fler verk i Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att ta fram konstnärliga visioner samtidigt med rummens utformning under jord.

Evig anställning är en del av Västlänken: Kronotopia

Evig anställning är ett konstnärligt idéförslag för den nya järnvägsstationen Korsvägen i Göteborg. Det är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia där konstnärer och konstnärsgrupper får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta hit