Rainbow Snake

Konstnär: huang yong ping Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling

Rainbow Snake av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 318 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna. 

Hitta hit

Curatorer

Lotta Mossum - Ansvarig curator

Alba Baeza - Assisterande Curator

Rainbow Snake binder samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför. Somliga delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, över tågstationens plattformar.

I vissa av rummen under jord får knotorna en skimrande effekt som likt snäckskal skildrar regnbågens färger. Skulpturen återger stationens båglinjer, tågens former och spårens krökar och tar ett helhetsgrepp som får inflytande över hela Haga stations arkitektur. Rainbow Snake för tankarna till de lager av forna tider som finns under våra fötter. I många kulturer, myter och religioner över hela världen ses ormen som ett mäktigt och mångsidigt symboliskt djur och som en allegori över förgängelse blir skelettet även en metafor för tidens gång.

Se intervjun med Huang Yong Ping här

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

> Läs mer om projekt Västlänken och tematiken.

Rainbow Snake är en del av Västlänken: Kronotopia

Rainbow Snake är ett konstnärligt idéförslag för den nya järnvägsstationen Haga i Göteborg. Det är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia där konstnärer får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta hit