Om platsen

Vanstaskolan är en kombinerad F6- och högstadieskola i centrala Ösmo i Nynäshamns kommun. Skolan byggdes i mitten av 1970-talet och är utformad som en enplansbyggnad med en skolgård som ligger mellan huskropparna. Norra delen av skolgården övergår i ett område med naturmark.
Med tiden hade skolbyggnaderna och skolgården blivit ganska slitna. Grundidén var att omgestalta delar av den befintliga skolgårdsmiljön för att ge den en tydligare identitet för både elever, lärare och boende i Ösmo.