Om Industridesigngruppen Folkform

Industridesigngruppen Folkform, Anna Holmquist och Chandra Ahlsell, anlitades för att bidra till gestaltningen av skolgårdsmiljön. Deras processinriktade arbetssätt var en avgörande aspekt vid valet av dem som konsulter. Det passade också in i angreppssättet folkhälsosatsningen SPRING, som delvis låg till grund för projektbeskrivningen.