Vågen

När Göteborgs tingsrätt flyttar till en ny byggnad mellan de båda Ulleviarenorna byts en tidigare sluten fasad mot ett ljust landskap målat på glas av Kåre Henriksson.

En symbolisk våg är målningens enda tydligt föreställande element. Den bärs av bildens uppåtsträvande krafter över entrén som ett tydligt tecken för rättsvårdande funktioner – men kan också ses som en väg mellan två dalgångar i ett landskap.

Vågen står för domstolens avvägningar av lagens tillämpning. Processen förutsätter insyn, för människor ställer alltid frågor som ”Finns det rättvisa i världen?”, ”Finns det rättvisa här i stan?”.

Energin behövs, för dagsmarscherna kan bli långa och många vägval svåra, trots att människan sagts vara född fri.

Målningens ljus både som grund och i fond är det breddgraden bjuder för dagen. I ett panorama över mark och vatten anas rallarrosor, bäckar och höstlöv, och i utströdda kalligrafiska element kan man spåra björkars spräckliga svärta och konturer av stenar och strömfåror.

Landskapet ses både i sin helhet och i sina detaljer. Perspektivets rörlighet har löst färgerna från sina platser och framkallar känslan av att befinna sig mitt i en rörelse. Energin behövs, för dagsmarscherna kan bli långa och många vägval svåra, trots att människan sagts vara född fri. Här tycks hon så fri hon kan vara.

Målningen är utförd i keramisk färg på glas som härdats i ugn i en planglasfabrik. Kompromisser har fått göras om glasens storlek, och uppdragsgivarens krav på genomsiktlighet för att säkra entrén mot yttre hot har påverkat färgval och färgstyrka.

Vågen kan ses i ljus och mörker och från två håll och speglingar blandar in yttervärlden på ett stimulerande sätt. Inifrån är helheten svåruppfattad, men snarare växer målningens delar till självständiga bilder.

I mörker gör Vågen ett starkt intryck mot den upplysta entrén och allt talar för att den även blir uppskattad som nattlig motbild i ett hårt trafikerat stadslandskap. Det är känsligt att tala om gatans konst utanför en domstol, men till konstens möjligheter hör att bidra till gemensam förståelse av de olika landskap människorna bär inom sig.

Niels Hebert

Hitta till konstverket

Göteborg, Hösten 2009
Ullevigatan 15, 411 39 Göteborg, Sverige