Curatorstext om Uninterruptable av Ilja Karilampi

Ilja Karilampis arbeten är en direkt konsekvens av sociala medier och influerade av den samtida internetkulturen. I hans konstnärskap förskjuts och förändras det existerande, etablerade och invanda i konfrontationer och kollisioner till nya synteser och sammanställningar.
Hans konstnärliga metod är alltid re-mixen, “samplingen” och collaget där han skapar formuleringar som blandar högt och lågt, humor och banalitet med vetenskap, metafysik och popkultur. Hans rumsliga installationer mixar ljud, ljus och bilder till sammansatta miljöer som undergräver det invanda och blottlägger den samtida människans existens, utsatthet och villkor.

Verket Uninterruptable är en monumental skulptur som är placerad i entrén mellan forskningsinstituten NEO/TFH. Skulpturen består av en 13×12 meter stor svetsad aluminiumram som är installerad i en diagonal vridning mot byggnadens geometri. På ramen sitter utskurna siluettformer i frostat akrylplast monterade som beskriver världen genom samplade symboler, tecken och former.

I verket Uninterruptable arbetar Ilja Karilampi med utgångspunkt i sin omedelbara omgivning och skapar ett verk som på ett direkt och mångfacetterat sätt är en spegling av samtiden. Här blandas logotyper med referenser till globala ekonomier, produkter med banala siluetter och överförd vektorgrafik som hämtats från internet, med egna ihopsatta former och symboler till ett uttryck som blir både personligt och egensinnigt.
I gestaltningen blandas mass- och popkulturella minnen och anteckningar med fysikaliska varseblivningar och fenomenologiska reflektioner. Det dokumentära, readymades och det faktiska förändras till fiktion som återbrukas till en helt ny betydelse.

Curatorstext av Peter Hagdahl