tt tåg står inne. Passagerare rör sig på perrongen. Bredvid gaveln av ett hus med verket på. Karin Laaja, Unga män och järnväg

Unga män och järnväg

Människans omgivning och vardag är en rik källa till motiv genom konsthistorien från forntidens grottmålningar fram till idag. Karin Laajas konstnärliga gestaltning på gaveln av Trafikverkets nya driftledningscentral i Ånge springer ur denna digra motivkategori. Konstnären har bland alla skeenden och potentiella motiv i sin omgivning valt att fokusera på en grupp människor som sällan gestaltas av vår tids konstnärer.

 

Det är troligen heller inte bristen på saker att göra eller den specifika platsen som skapar dessa grupperingar och mötesplatser utan snarare något så basalt som behovet av umgänge och strävan efter tillhörighet.

Alla har vi sett och kanske till och med varit en av de unga män i tonåren som samlas vid den lokala korvkiosken, pizzerian eller tågstationen. Dessa grabbgäng förknippas ofta med mindre orter på landsbygden där det inte finns något annat att göra än att ta mopeden till en obligatorisk mötesplats för att umgås med kompisarna. Denna företeelse är dock på intet vis exklusiv för landsbygden utan existerar i samma utsträckning även i storstadsområdena men det är med orter som Ånge den blivit starkt förknippad. Det är troligen heller inte bristen på saker att göra eller den specifika platsen som skapar dessa grupperingar och mötesplatser utan snarare något så basalt som behovet av umgänge och strävan efter tillhörighet.

Det sätt på vilket Karin Laaja valt att gestalta sitt motiv skapar ett nästan dokumentärt uttryck. Via iakttagandet av en mängd olika situationer på olika platser levererar hon med sitt verk en sammantagen tolkning av sina observationer. Trots viljan att tränga in och förstå sitt motivs värld förblir hon en observatör utan direkt tillträde till den. Denna distans till motivet och att det sällan avbildas i vår tids konst gör att verket rent av känns lite exotiskt. Detta trots att det i grund och botten kan ses som en finstämd hyllning till något så vanligt som vår omgivning i allmänhet och de avbildade unga männen i synnerhet.

Daniel Eklund

Hitta till konstverket

Driftledningscentralen i Ånge, Vintern 2009
Ånge station, Ånge, Sverige