Ett stort antal virvlande pappersark i luften i trappvalvet på Studenthuset. Gabriel Lester, Twirl

Twirl

Ett stort antal flygande, virvlande A4-papper möter besökaren i entrén till det nybyggda Studenthuset på Stockholms universitet. Som i en magisk illusion svävar de vita pappersarken uppåt i en elegant koreograferad rörelse. Här har tiden stannat, ett fruset ögonblick. Gabriel Lesters platsspecifika konstverk TWIRL gestaltar ett flöde genom byggnaden som om pappren lyfts av en plötslig vindil. Denna scen refererar till ett känt träsnitt av den japanska konstnären Hokusai (1760–1849), som Lester hämtat inspiration från.

 

Här uppstår ett möte, en kollision, mellan två tidsförlopp, mellan det tidlösa och ett nu.

TWIRL för tankarna till en frys- eller stoppruta, en teknik vanlig inom film och videokonst – två fält som Gabriel Lester ofta hämtar inspiration ifrån – och gestaltar en plötslig händelse, en dramatisk scen, som fixerats till en stillbild.  Den frusna gesten skapar också en annan rörelse, fångad inuti kompositionen, som ständigt förändras när betraktaren rör sig runt skulpturen. Här uppstår ett möte, en kollision, mellan två tidsförlopp, mellan det tidlösa och ett nu.

Den hängande skulpturen är skapad av individuellt utformade handgjorda ark som är upphängda likt en gigantisk kristallkrona med sina karakteristiska material och detaljer. Ett ögonblick fryst i tiden, hålls kvar av tomma vita A4-ark, som en antydan om att en plötslig vindpust, en stund av förändring och klarhet, visar att allt är möjligt och ingenting är slutgiltigt.

Astrid Trotzig

Läs mer

Hitta till konstverket

Stockholm, Hösten 2013
Universitetsvägen 10, Stockholm, Sverige