Transire

Ann Edholms stora väggmålning har fått titeln Transire. Det är en titel som kanske kräver lika mycket eftertanke som själva målningen förutsätter av visuell och kroppsligt kvardröjande uppmärksamhet.

Ordet går etymologiskt tillbaka till latinets ”transvere”, som betyder ”att gå över” eller ”överskrida”, ett ord som i sin tur har gett både ”transitio” och ”transitering”, ”att gå igenom”. Detta är också den betydelse som Ann Edholm i första hand har tagit fasta på som en direkt hänvisning till inte bara dörrarna till rättssalarna som har så att säga placerats direkt på målningen på samma gång som de har integrerats i den omedelbara bildgestalten som funktionella öppningar in i rummen bakom målningen.

Titeln hänvisar också till det faktum att det golv- respektive takparti som delar den glasade fasaden går tvärsigenom målningen i nittio graders vinkel.

Förutom att själva tingssalarna kan betecknas som ett slags transiteringsrum är det med tanke på tingshusets lokalisering i direkt anslutning till hamnen i Helsingborg inte heller oväsentligt att ordet ”transire” dessutom används i den internationella skeppsfarten för de tulldokument med varor och gods som fartygen måste deklarera i den aktuella utländska hamnen.

Tom Sandqvist

Hitta till konstverket

Helsingborg, Hösten 2005
KONSUL PERSSONS PLATS 1, 252 25 Helsingborg, Sverige