Totem

Konstnär: oskar aglert
Kategorier: Permanent konst

Kiruna, Sommaren 2012

981 40, Kiruna

Curator

Peter Lundström/Statens konstråd

Det ohållbara förhållandet mellan 2000-­talets livsstil och vår planet har under lång tid varit föremål för Oskar Aglerts konst. I en svit 3D­-animerade videoverk och still­bilder har han skapat suggestiva scenarier med släktskap till apokalyptisk Science Fiction. Västerlandets rådande samhälls­normer – maximerande av kortsiktig profit och tillväxt – får gestaltning hos Aglert i modeller av spekulativa maskiner för ut­sugning av jordens naturtillgångar bortom det absurda. Som om den gränsen inte redan för länge sedan var överträdd.

I detta sammanhang är Kiruna intress­ant. Staden tycks vara en illustration av den globala konflikten mellan tillväxt och hållbarhet. För att undvika fördärv av strikt ekonomiska skäl måste järnmalms­produktionen absolut upprätthållas, lika absolut leder detta till en fysisk kollaps i naturen. Men innan den oundvikliga undergången används all kreativitet och initiativförmåga till att fortsätta produk­tionen som vanligt, snarare än till att försöka rucka på själva förutsättningarna.

Aglerts skulptur Totem är snarast att beskriva som ett monument över den rådande situationen, placerad på en höjd i anslutning till den nya järnvägen. Den består av två delar förbundna med varandra likt ett Janusansikte; intimt sammanfogade men vända från varandra. Ena sidan före­ställer ett naturalistiskt berg och den andra ett slags industriell fantasiskapelse i maskiners karakteristiskt gula färg. Blickar man mot ”maskindelen” så uppträder naturen som fond och på motsvarande vis utgör Kiruna stad bakgrund om man står vänd mot ”naturdelen”.

På kvällen lyser skulpturen upp sig själv likt en fyrbåk eller ett varslande väsen. Skulpturen påminner oss om och manar till eftertanke över den allvarliga situation vi befinner oss i. Hur man faktiskt ska tolka den är en öppen fråga. Symboliserar den undergång och repulsion, en omöjlig före­ning? Eller en vision om harmoni och överlevnad, likt en magisk totem för tillbedjan av framtiden? Det kan nog i så fall behövas.

Fredrik Liev

Skulpturen på plats vid Ädnamvaare i Kiruna. Den lyfts i lodrätt läge med hjälp av noggrann koordinering, kranbil och muskelkraft.
© Oskar Aglert/BUS 2012, foto: Katja Aglert.

Kiruna 2012.

Oskar Aglerts skulptur Totem. Bild från konstnärens ateljé.