Tillsammans

Konstnär: anna svensson Kategorier: Permanent konst

Södertäljes nya polishus, Våren 2014

Nyköpingsvägen 23, 151 32 Södertälje

Curator

Peter Lundström/Statens konstråd

Efter ett utmanande decennium har brottsligheten minskat och känslan av samhörighet ökat hos medborgarna i Södertälje. Södertälje nya polishus står som en symbol för de långsiktiga och hållbara strategier polisen, tillsammans med kommunen, har arbetat fram för att ge förutsättningar för ett mångkulturellt och tryggt Södertälje.

”Det som tidigare varit slutet, exkluderande och hemligt ska bli öppet, inkluderande och synligt. Målet är att Södertälje polishus ska bli en naturlig mötesplats som symboliserar öppenhet och ett inkluderande förhållningssätt och därigenom skapar legitimitet, trygghet och stabilitet.”

Patrik Ungsäter, Polismästare Södertälje

Med dessa förutsättningar har Anna Svensson skapat ett trettiofem meter långt konstverk på väggen bakom polishusets glasfasad. Verket som fått namnet Tillsammans består av två- och tredimensionella bemålade former i rumslig relation till varandra. Färgskalan är högt uppdriven och kontrasterna förstärkta med minutiöst målade vassa mönster som för tankarna till flipperspeldesign eller serietidningsexplosioner. Titeln Tillsammans lyfter frågor om hur vi gemensamt skapar mening och sammanhang av det till synes kaotiska. Eller kan reliefen tolkas som ett utsnitt ur ett visuellt informationsflöde som gått överstyr och okontrollerat skenar iväg mot sin egen härdsmälta?

Peter Lundström, curator