Verkets bas är ett upphöjt trägolv på grus i vilket metallstängerna med glasskivor är fästa. Patrik Aarnivaara, Tidsglänta, 2013.

Tidsglänta

Tidsglänta står där som ett slags observatorium, en glaspaviljong på en upphöjd plattform. Fönsteröppningarna är placerade i trekant vilket gör det svårt att omfatta verket och dess omgivning i en enda blick. Istället får vi fragmenterade och ständigt skiftande bilder som varken blir överskådliga från någon enskild position eller går att upprepa vid nästa besök.

Tidsglänta lockar besökaren att bygga visuella berättelser om miljön kring verket, bland annat en biogasanläggning, cisterner, bassänger och hagar. Det rödtonade fönsterglaset är reflekterande och skapar dels en omslutande miljö från insidan, dels liknar det kristall på håll. Det reflekterande ytskiktet ger en oskarp dubbel spegelbild som får besökaren att vilja närma sig verket för att få bättre skärpa. Åskådaren kan interagera med verket genom att panorera i sidled eller zooma in och ut – nästan som om det var en stationär filmkamera med flera linser.

För Aarnivaara synliggör verket ”en idé till en mötesplats där olika perspektiv och metoder tillsammans utgör grunden för en diversifierad forskningsmiljö” – en vision som passar väl till placeringen på Sveriges lantbruksuniversitet.

Patrik Aarnivaaras verk vimlar faktiskt av filmreferenser, till exempel scenen i spegelsalen i Lady från Shanghai eller interiörerna i framtidsstaden i Beyond the Time Barrier. Tidsglänta påminner också starkt om J G Ballards roman Kristallvärlden, där en meteor som faller ner på jorden oförklarligt får en frodig tropisk djungel att långsamt förvandlas till en förstenad tablå av genomskinlig kristall.

Att upprätta en synvinkel – en ståndpunkt, en åsikt – blir alltså en kroppslig, associativ och konceptuell upplevelse i Tidsglänta. För Aarnivaara synliggör verket ”en idé till en mötesplats där olika perspektiv och metoder tillsammans utgör grunden för en diversifierad forskningsmiljö” – en vision som passar väl till placeringen på Sveriges lantbruksuniversitet. På en annan nivå fungerar verket som ett komplicerat solur som kartlägger himlakropparnas rörelser och projicerar dem på landskapet. Tidsaspekten i Tidsglänta kommer att uppenbara sig med årens gång och spegla omgivningens öden och årstider.

Robin Clark

Hitta till konstverket

Uppsala, Vintern 2013
Lövsta, Box 7064, 750 07 Uppsala