Skulpturgruppen Surfboards (Vattenhuset) av Tiril Hasselknippe är placerad i foajén i V-huset, LTH Lunds Tekniska Högskola, där studenter och lärare passerar förbi på väg till bibliotek och föreläsningssalar. LTH ritades på 1960-talet av arkitekt Klas Anshelm. Det är ett stort campus med huskroppar i mörkbränd tegel. Arkitekten tänkte sig att varje ny generations studenter och konstnärer i Lund skulle göra sitt avtryck och tillägg i arkitekturen. V-huset med ingenjörsutbildningar inom väg, vatten och brand representerar en bredd av konstnärliga material som intresserade Hasselknippe. Hennes materialval är ofta nära förknippade med industrialismen. Plast, betong, sand och stål är några av hennes material som har en direkt relation till V-husets utbildningsprogram. I Surfboards (Vattenhuset) har Hasselknippe arbetat med polyester och stål. Genom materialen berättas en historia om populärkultur, fordon och Kalifornien. Inledningen till Hasselknippes konstnärliga process var given genom en målning som redan hängde i V-huset, nämligen Cadillac Eldorado (1966) av John-E Franzén. Både surfing och bilkultur är förknippad med Kalifornien och de båda konstverken i V-huset har rötterna i gemensam historia – med femtio års mellanrum.

Hasselknippe arbetar med ruff estetik. Hon låter konstens tillblivelse bli synlig när hon blottlägger materialen i grova snitt och avslut. För den nyfikne kan hela gjutningsprocessen bli synlig i skulpturerna i Surfboards (Vattenhuset). Transparens i plastmaterialet och den bitvis omgivande glasfiberväven redovisar hur konstnären har gått tillväga. Plastgjutningen är gjord av Hasselknippe och hennes assistent. Temperaturen och klimatet är viktigt under processen och därför gjöts skulpturerna under sommarhalvåret. Skulpturerna vilar i ett stålstativ svetsat av konstnären. För Hasselknippe är det viktigt att känna för materialet och själv vara i ett pågående samarbete med det.

Hasselknippes upplevelse av surfing som sport; kropp, rymd och sinne i ett stycke, bildade den mentala grunden till Surfboards (Vattenhuset). Skulpturgruppen går i en färgskala som bygger på upplevelsen av färg vid Kaliforniens stränder. Varje skulpturkropp motsvarar tyngd och proportioner som kan liknas vid en mänsklig gestalt. Hasselknippe beskriver sin erfarenhet av fysisk skulptural gestaltning och surfing såhär:

”Att surfa är som att flyga. Kroppen både rör vid vattnet och inte. Din fysiska kropp dekonstrueras och smälter in i den större kroppen under dig. Du faller av och in i en omfamning av omfattande magnitud. Den drar dig runt i riktningar du själv inte valt. Du håller upp armarna för att skydda dig tills du återuppstår som människa.”