Verket för tankarna till surfbrädor i grov polyester, omgärdade av flimmerhår i glasfiber. Tiril Hasselknippe, Surfboards (Vattenhuset)

Surfboards (Vattenhuset)

Konstnären Tiril Hasselknippes skulpturgrupp Surfboards (Vattenhuset) möter besökaren i V-husets foajé vid Lunds Tekniska Högskola. Verket har ett grovt uttryck, en råhet som synliggör tillblivelsen och konstnärens hand. Hon har inspirerats av amerikansk populärkultur och upplevelser av färg vid Kaliforniens stränder. I samma hus hänger sedan tidigare Cadillac Eldorado målad av legendariska konstnären John E Franzén.

Om Surfboards (vattenhuset)

Det var hösten 2016 som verket stod klart på Lunds Tekniska Högskola. I V-huset finns utbildningar inom bygg- och miljöteknologi, byggvetenskap och industriell elektroteknik. Det finns beröringspunkter mellan Hasselknippes val av material och de läroämnen som ingår i undervisningen. Polyester, som är ett av materialen i skulpturen, används bland annat till båtar, bilar och surfbrädor. Glasfibervävens transparenta och grova uttryck öppnar upp konstruktionen för betraktaren och var och en av de fem skulpturerna bär på en egen identitet, en personlighet.
Tiril Hasselknippe har skapat skulpturgruppen Surfboards (Vattenhuset) tillsammans med en assistent på Konstnärernas kollektivverkstad i Malmö. Stålstativet, som är samman svetsat av konstnären själv, stöttar upp skulpturgruppen och möjliggör den luftiga konstruktionen. Hon ser verket och dess fysiska rum, som en plats där nya möjligheter presenteras och idéer kan få liv.

Om Tiril Hasselknippe

Tiril Hasselknippe är född 1984 i Arendal, Norge. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola. I sitt konstnärskap är Hasselknippe intresserad av skulpturen som fysiskt objekt och som en förlängning av människan. Hennes konstnärliga influenser är hämtade från populärkulturens litteratur, film och konst. Skulpturserien Surfboards är speciellt förknippad med surfkultur i Kalifornien. Hasselknippe arbetar i huvudsak med skulptur, men skriver även impressionistiska texter. Surfboards (Vattenhuset) är Hasselknippes första platsspecifika skulptur för ett offentligt rum. Tiril Hasselknippe är bosatt i Oslo och Malmö.

Curator Kristina Möster Nilsson om verket

Skulpturgruppen Surfboards (Vattenhuset) av Tiril Hasselknippe är placerad i foajén i V-huset, LTH Lunds Tekniska Högskola, där studenter och lärare passerar förbi på väg till bibliotek och föreläsningssalar. LTH ritades på 1960-talet av arkitekt Klas Anshelm. Det är ett stort campus med huskroppar i mörkbränd tegel. Arkitekten tänkte sig att varje ny generations studenter och konstnärer i Lund skulle göra sitt avtryck och tillägg i arkitekturen. V-huset med ingenjörsutbildningar inom väg, vatten och brand representerar en bredd av konstnärliga material som intresserade Hasselknippe. Hennes materialval är ofta nära förknippade med industrialismen. Plast, betong, sand och stål är några av hennes material som har en direkt relation till V-husets utbildningsprogram. I Surfboards (Vattenhuset) har Hasselknippe arbetat med polyester och stål. Genom materialen berättas en historia om populärkultur, fordon och Kalifornien. Inledningen till Hasselknippes konstnärliga process var given genom en målning som redan hängde i V-huset, nämligen Cadillac Eldorado (1966) av John-E Franzén. Både surfing och bilkultur är förknippad med Kalifornien och de båda konstverken i V-huset har rötterna i gemensam historia – med femtio års mellanrum.

 

Varje skulpturkropp motsvarar tyngd och proportioner som kan liknas vid en mänsklig gestalt.

Hasselknippe arbetar med ruff estetik. Hon låter konstens tillblivelse bli synlig när hon blottlägger materialen i grova snitt och avslut. För den nyfikne kan hela gjutningsprocessen bli synlig i skulpturerna i Surfboards (Vattenhuset). Transparens i plastmaterialet och den bitvis omgivande glasfiberväven redovisar hur konstnären har gått tillväga. Plastgjutningen är gjord av Hasselknippe och hennes assistent. Temperaturen och klimatet är viktigt under processen och därför gjöts skulpturerna under sommarhalvåret. Skulpturerna vilar i ett stålstativ svetsat av konstnären. För Hasselknippe är det viktigt att känna för materialet och själv vara i ett pågående samarbete med det.

Hasselknippes upplevelse av surfing som sport; kropp, rymd och sinne i ett stycke, bildade den mentala grunden till Surfboards (Vattenhuset). Skulpturgruppen går i en färgskala som bygger på upplevelsen av färg vid Kaliforniens stränder. Varje skulpturkropp motsvarar tyngd och proportioner som kan liknas vid en mänsklig gestalt. Hasselknippe beskriver sin erfarenhet av fysisk skulptural gestaltning och surfing såhär:

”Att surfa är som att flyga. Kroppen både rör vid vattnet och inte. Din fysiska kropp dekonstrueras och smälter in i den större kroppen under dig. Du faller av och in i en omfamning av omfattande magnitud. Den drar dig runt i riktningar du själv inte valt. Du håller upp armarna för att skydda dig tills du återuppstår som människa.”

Hitta till konstverket

Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg, Lund, Sverige