Om Ellen Ehk Åkesson

Ellen Ehk Åkesson, f. 1976, bor och verkar i Nybro i Småland. Hon är utbildad inom keramik vid HDK i Göteborg och Capellagården på Öland. Hon har haft separatutställningar bland annat i Stockholm, Borgholm, Malmö och Karlskrona och deltagit i samutställningar i bland annat Paris, Barcelona, Helsingfors, Köpenhamn och Bryssel.