Statistik

Statistiska centralbyrån

Åsa Bergdahl har tagit fram en kollektion för SCB:s nya kontor vid Solna Strand. Kollektionen bygger på mänskliga villkor, de villkor SCB arbetar med sedan länge och inför urvalet fördes samtal med myndigheten kring vad statistik är. Hur frågar man för att få rättvisande svar? Verken i kollektionen skiftar i uttryck och tar upp frågor som ibland kan uppfattas som kontroversiella. Eller så berättar de helt enkelt om tidlösheten i att vara människa.

SCB:s eget tredimensionella diagram, ett stereogram i gips från 1897, är utgångsläget för kollektionen och är det första man ser när man kommer in genom entrén. Det visar födda och döda i 1800-talets Sverige. Entréplanets verk förhåller sig till detta skulpturala diagram, då historien sammanflätas med nutid i SCB:s verksamhet.

Den gula barnvagnen av Johannes Samuelsson

Längre in i lokalen finns Johannes Samuelssons Den gula barnvagnen, en installation med en barnvagn och sex tillhörande fotografier. Under hans dotters första tid hade hon svårt att sova, men accepterade till slut att somna i sin vagn i rörelse. För en pappaledig far som led av sömnbrist blev det något att se framemot varje dag att ploga sig fram i vinterlandskapet och även fotografera vagnen med dottern i olika miljöer. Bilder som är en lek med kamerateknik, komposition, färger och där fotograferandet blev till både tröst och konstnärlig nödvändighet. Vagnen är utlämnad i situationen och väderleken, och verket kopplar en nutida rak linje till diagrammet med födda och döda.

En i Bohuslän #2 av Ellen Skafvenstedt

I anslutning till Den gula barnvagnen, på central plats, finns Ellen Skafvenstedts En i Bohuslän #2, en collageliknande komposition av stickade material i starka färger. I sitt konstnärskap silar, sammanfogar och bearbetar hon materialet ur olika vinklar för att sammanställa – och få svar – om vardagslivet, där verken är kartor med ledtrådar.

Strukturen i verket, stickningen, samspelar väl med mönstret i stereogrammet intill.

Element 1 av Mona Wallström

Till höger, i biblioteket, finns Mona Wallströms väggskulptur Element 1 från 1990. Statens konstråds samling får här en konkret betydelse av tidens gång, då hennes verk bestående av järn och pressat tidningspapper en gång utgjordes av dagsfärska exemplar av Göteborgsposten. Boksidor och skulptur förenas, när börjar och slutar historien och när övergår historien i nuet?

Kingdom av Katarina Löfström

Efter att ha passerat biblioteket kommer vi in i en generös ljus hall mellan många mötesrum, och under taklanterinen tronar Katarina Löfströms stora skulptur Kingdom, bestående av två stiliserade kronor av valchromat.  En blinkning till SCB:s långvariga uppdrag i kungariket Sverige. Det är ett kraftfullt verk som kan förhålla sig till nationen och styrelseskicket, något att samtala kring under mötespauser. Eller, så ser man det spänstiga linjespelet och mellanrumsformerna i det luftiga rummet.

Storage of the ID-35 mm av Deborah Elgeholm

I loungerna på de övriga planen förhåller sig konsten till SCB:s uppdrag om svenska livsvillkor ur ett vidare perspektiv. I loungen längst ner finns Deborah Elgeholms fotoverk, triptyken Storage of the ID-35 mm, som visar en kassaskåpsdörr filmrullar i skyddande förvaringslåda och ett utsnitt av ett kretskort. Elgeholm arbetar ofta med minnet av tid, platser och händelser. Loungen i sig ger en gillestugekänsla från 70-talet, den tid då utvecklingsoptimismen var stor och världen förändrades. Idag är gillestugan mer ett leende minne med starkt symbolvärde. På samma sätt blir tidsresan uppenbar i Elgeholms verk, både dekorativt och informativt påtaglig då utvecklingen av lagringsmöjligheterna har gått lika snabbt som inredningstrenderna de senare decennierna.

Kissing the shuttle av Kristina Müntzig

I en annan lounge hänger Kristina Müntzig verk Kissing the shuttle, vävt med plastband och foton från textilfabrikerna i 40-talets Manchester, där dokumentationen av arbetsvillkor och materialitet blir till en tredimensionell väv som också lagrar en bild. Verkets plastremsor glittrar och lever i den löst vävda formen, men vid närmare anblick framträder en svartvit fabriksväverska och även en hand vid en skyttel, vilket ger verket en allvarlig underton.

Fukt tukt svett fett av Erika Stöckel

Högst upp befinner den organiska skulpturgruppen i keramik av Erika Stöckel: Fukt tukt svett fett.  Verket förvandlar fysiska detaljer till självständiga skulpturer, de anspelar på kroppslighet med gömställen som valkar, veck, gropar och kroppsöppningar. Är de stolta och självständiga eller skyddslösa fettklumpar? Frågeställningen om vad vi ser, vad vi provoceras av, upplever som vackert blir tydligt här. Verket tangerar även hälsoområden och kroppsaktivism, och den egna synen på kroppar speglas omedelbart.

Oak Glen River Park av Moa Israelsson-Forsberg

En liknande ingång gäller för Oak Glen River Park av Moa Israelsson-Forsberg. Det är en dramatisk, på gränsen till apokalyptisk, skulpturgrupp där två övergivna husvagnar betäckta av mossa och alger står i ett träsklandskap. Konstnären arbetar gärna med anspelningar på obygd och vildmark och har i detta verk USA i åtanke efter längre resor i landet. Men de kan med lätthet överföras till Sverige idag, där människor äger husvagnar och campingbilar för rekreation och semestervila, men även är nödtorftig bostad för utsatta personer i bostadsbrist och nyfattigdom.

Kollektionens verk är mestadels i större format och tar upp frågor som ibland kan uppfattas som kontroversiella, men som också öppnar för en vidare tolkning. De skiftar i uttrycksform och har gemensamt en stark integritet, de väjer inte undan utan de ställer sina frågor, oavsett om de förhåller sig till nutid och dåtid, eller så berättar de helt enkelt om tidlösheten i att vara just människa.

Vad kan utgöra grunden för statistik?

Kollektionen för SCB:s nya kontor vid Solna Strand bygger på mänskliga villkor, de villkor SCB arbetar med sedan länge. Redan 1749 påbörjade Tabellverket, föregångaren till Statistiska Centralbyrån, sin befolkningsstatistik.

I samtalen med referensgruppen inför kollektionen talade vi om vad statistik är. Vilka och hur frågar man för att få rättvisande svar? Samtalet lekte även med likheter och skillnader mellan konst och statistik, där konst blir subjektivt och statistik objektivt, eller? Hur ser frågan ut? I tolkningen kan också svaret silas genom ett kulturellt filter och därigenom minska polariteten mellan de båda.

SCB är också måna om förvaring av fakta, något som spelat en viktig roll i kollektionen.

Öppen och social entrévåning

Fastigheten på Solna Strandväg 86, byggdes 1983–1986, och Wasakronan gjorde en omfattande renovering 2016–2020 då även tillhörande länkbyggnad uppfördes. Husens karakteristiska betongfasader är inspirerade av en amerikansk modell för snabbt och rationellt byggande och har kulturhistoriska klassificeringen blått, något som gäller bebyggelse med synnerligen höga kulturhistoriska värden. Arkitektkontoret Reflex Arkitekter AB upprättade bygghandlingar och Reform arbetade fram inredningen. Inomhuskonceptet utgick från byggnadens betongelement och arkitektur, och adderade naturmaterial samt harmoniska naturliga kulörer som synkroniserades mot SCB:s grafiska identitet där kulörstyrkan är framträdande. Den sociala entrévåningen ska kännas öppen och inbjudande med reception, bibliotek, mötesrum och stora pausytor för lunch och fika. Denna skiljer sig från de stramare kontorsvåningarna med öppna kontorsytor och stora lounger.

Som konstkonsult ville jag ville ge igenkänning hos personalen, men även tänja lite på begreppen om vad som ses som lämpligt, ställa öppna frågor och lyfta grupper som lever mer samhällets utkanter.

Åsa Bergdahl, konstkonsult