Some assembly required – hard hat diving

Till historiens första dykare utnämner Herodotos den grekiske skulptören Scyllis, elev till den legendariske Daidalos och verksam med bronsgjutning och träsnideri i konstmetropolen Sicyon runt 500 f Kr. Scyllis blev tillfångatagen under ett anfall av den persiske kung Xerxes flotta, men lyckades fly överbord och togs för drunknad. Med ett vasstrå som snorkel och beväpnad med kniv kunde han i lönndom kapa de persiska skeppens förtöjningar och enligt legenden simma 15 km samma natt för att varsko den grekiska flottans befäl. Den antika superhjälten sammanför konstnären, uppfinnaren, krigaren och atleten i en gestalt, som under ytan överlistar en hel armé.

 

I Lindholmens militära omgivningar blir byggsatsen en parafras på den sedvanliga ryttarstatyn.

Michael Johanssons arkaiska dykarutrustning, monterad som modellbyggsats i skala 1:1, är en parafras över industriella, kulturella och sociala tillverkningsprocesser, de som konstruerar våra artefakter, myter och hjältar – bara bryt av och foga ihop med befintliga system. Under den plastigt gula ytan finns det traditionstyngda bronset. I Lindholmens militära omgivningar blir byggsatsen en parafras på den sedvanliga ryttarstatyn. Härföraren blickandes mot fronten blir istället en tänkbarhet för varje betraktare att mentalt montera ihop jaget med attributen, placera sig under ytan.

Verksamheten på dykarskolan, kärnan i Försvarsmaktens Dyk och navalmedicinska centrum, är både högteknologisk och traditionell, säkerhetsorienterad och äventyrsbetonad. Vi är amfibiska varelser men ganska klent rustade för både tryckförändringar och syrebrist.  När kroppens gränser ska överskridas behövs utrustning och mental förberedelse, som förlängning av vår bräckliga varelses kapacitet. Skyddsdräkten är ett bevekande gränssnitt mellan människa och miljö, mellan mjuk kropp och hård prövning. Ställda inför skulpturens egentliga oduglighet kan vi kapa förtöjningarna till allt det motsägelsefulla i våra egna liv, låta paradoxernas skepp flyta fritt, och öva fri uppstigning från tankens djup till kroppens yta.

Malin Zimm

Hitta till konstverket

Karlskrona, Hösten 2011
Örlogshamnen, Karlskrona