Aghili/Karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson) är en duo baserad i Stockholm vars arbete samtalar med erfarenheter av att leva i olika former av exil och att utsättas för maktens avhumanisering. Verken tar därför ofta formen av helande ritualer som iscensätter och gör sörjbarhet. Duon har arbetat tillsammans i 13 år, de senaste åren främst i samarbetsprojekt som undersöker/praktiserar radikal odling, civil olydnad och systerskapets estetik – ofta i samarbete med aktivister och kollektiv vars arbeten utgår ifrån olika former av dekoloniserande praktiker.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.