Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

För att skapa utrymme att integrera det konstnärliga perspektivet i det här projektet lämnades de tre områdena öppna, både i byggnadsbeskrivningen och i de förfrågningsunderlag som användes för upphandling av entreprenadarbeten. Även den ekonomiska ramen kring de tre områdena lämnades öppen i upphandlingen. Kommunen var beredd att diskutera och eventuellt öka finansieringen för dessa om det skulle visa sig nödvändigt i projektering och byggande. Motivet var att skapa förutsättningar för att konstnärer, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och skolans personal och elever skulle kunna arbeta tillsammans i gestaltningsprocessen även efter att upphandlingen var avgjord.

Statens konstråd kom in i projektet när ritningarna var gjorde men den konstnärliga gestaltningen återstod. Syftet var att få till kreativa lösningar, med hjälp av konstnärer, i de tre områdena.

Samverkanspart/beställare: Krokoms kommun
Projektledare: Anne Dahlgren (stadsarkitekt, Krokoms kommun)
Gestaltningskompetens: Albin Karlsson (konstnär), Mikael Åberg (konstnär), Sofie Weibull (konstnär)
Statens konstråds konsult: Peter Lundström
I projektet medverkade också bland andra Martijn Caarls, Hans Hällholm, Affe Jonsson, My Lindskog Andersson, Charlotte Norberg och Berit Rosenau (samtliga referensgrupp, Ås skola

och Sånghusvallens skola), Kajsa Eklund (verksamhetsansvarig för skola, Krokoms kommun) Staffan Eriksson (projektledare, Krokoms kommun), Mats Hurtig (kulturansvarig, Krokoms kommun), Annika Lööf-Sjölund (rektor, Ås skola), Åke Månsson (arkitekt, Månsson & Hansson AB), Christina Olofsson (rektor, Ås skola), Ulrik Ottosson (projektledare, Krokoms kommun), Kenneth Sandberg (biträdande projektledare, Krokoms kommun), Can Savran (arkitekt, Grön Form), Helene Wahlberg (landskapsarkitekt, Tema landskapsarkitektur)