Om Meta Isæus-Berlin

Meta Isæus-Berlin är född 1963 i Stockholm, där hon också är bosatt. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 1990-talet är Isæus-Berlin en tongivande konstnär verksam inom måleri och installationskonst. Symbolik blandas med det till synes realistiska i hennes konst, ett kärleksfullt omhändertagande av material är karaktäristiskt i konsten. Hennes installationer är ofta komplicerade och utmanar rummets förutsättningar. Meta Isæus-Berlins konst har visats på en rad svenska och internationella konstarenor, bl.a. biennalerna i Istanbul och Venedig (1997) och Melbourne (1999). Parallellt med uppdraget för Lunds tingsrätt gjorde Isæus-Berlin en hyllad och debatterad skiss för Uppsala domkyrka, som inte kom att uppföras. Rening är Isæus-Berlins första permanenta konstverk som placeras mitt i ett offentligt stadsrum.