Datoranimerad bild. Genom glasväggen på den vita paviljongen syns pelaren av föremål sträcka sig från golv till tak, och vidare ovanför taket. Sirous Namazi, Rekonstruktion

Rekonstruktion

Ett retsamt litet monument över minnet har landat i Umeås vintermörker. Som ett lysande spröt riktat mot himlen sticker det upp i stadslandskapet längs Kungsgatan. Det har sin plats på taket till Hovrättens nya byggnad, men konstverket börjar sin bräckliga strävan uppåt redan i husets foajé. Sirous Namazis skulptur Rekonstruktion är ett fruset ögonblick av popkonst, surrealism och en stor portion Namazi.

Om Rekonstruktion

Hovrätten för Övre Norrland i centrala Umeå har bytt signum med en ny utbyggnad. En snövit paviljong längs gatuplan markerar en tydlig brytning med äldre arkitektur. Bakom paviljongen ligger 1880-talets nyrenässansbyggnad där rättsliga förhandlingar har ägt rum i decennier. När besökare stiger in i den nya foajén breder rummet ut sig formellt och strikt. Pelarna i rummet är så funktionellt formade att de kan upplevas som svarta vertikala linjer. Bland dessa står en färgstark och lustig pelare. Den är byggd av föremål staplade på varandra. Sakerna känns bekanta men ändå inte. De är inte dockskåpets pyttesmå möbler men inte heller föremål i den välkända skala 1:1. Skulpturen byggd av udda ting i underliga storlekar väcker nyfikenhet, den lockar betraktaren att gå nära och låta ögonen undersöka stapeln. Skulpturen skakar försiktigt om det vardagliga seendet.

 

Den blanklackerade ytan skapar intryck av att något är både fångat och flyktigt i samma objekt. Kanske likt minnet självt.

Inte bara skulpturens skala har förskjutningar, det är också något med föremålen. Är det där en cykel eller Musse Piggs öron? Hur kan en bägare få ben från en strykbräda? Med bjärta färger bygger dessa oberäkneliga vardagsföremål på varandra. Den blanklackerade ytan skapar intryck av att något är både fångat och flyktigt i samma objekt. Kanske likt minnet självt.

Rekonstruktion är som tillståndet av limbo då en sömndrucken vaknar upp ur en intensiv dröm. Men det är inte in i Namazis huvud vi ser. Skulpturens delar bygger på att konstnären under en period förvandlade sin ateljé till förhörsrum. Vittnen med skilda bakgrunder och i olika åldrar bjöds in att minnas konstnärens bildkomposition av föremål. Vittnena tecknade sedan ner sina minnen av vad de just sett. Deras minnesteckningar har översatts till en rundskulptur av hågkomster. Förstås är det en process som osäkrar konsten. Namazi laborerar med sitt eget arbete när han bjuder in okända människor att teckna ner sina minnebilder. Eftersom hans konstnärskap präglas av precision och noggrannhet är detta ett vågat grepp.

Skulpturen, som etappvis förändras, är en modell av hur minnet fungerar. I sitt konstnärskap, med speciell intensitet under senare år, har Namazi undersökt minnet och hur minnet kan avbildas. Hovrätten arbetar professionellt med minnesbilder varje dag. I Umeå har Rekonstruktion både sitt ursprung och sin hemvist, skapad för och i samarbete med Hovrätten.

Om Sirous Namazi

Sirous Namazi är född 1970 i Kerman, Iran. Han är utbildad på Konstskolan Forum och Konsthögskolan i Malmö. Sirous Namazi har under hela sitt konstnärskap återkommit till teman kring minnets mekanismer. Hans rumsomfattande installationer innehåller objekt ur vardagen men är ofta så skruvade i sin placering att de också ställer frågor kring hur samtiden lever och tänker. Sirous Namazi representerade Sverige på Venedigbiennalen 2007 och hans konst visas på internationella gallerier. Han har ett flertal konstverk under arbete som kommer att färdigställas för offentliga byggnader i Sverige kommande år. Sirous Namazi är bosatt i Stockholm.

Läs mer

Hitta till konstverket

Hovrätten för Övre Norrland, Umeå, Vinter 2016
Storgatan 39, 903 25 Umeå, Sverige