Om Michael Beutler

Konstnären Michael Beutler föddes 1976 i Tyskland och bor i Berlin. Han arbetar oftast i enkla material, som papper, wellpapp, spillvirke och sugrör, som han omvandlar till skulptur och arkitektur. Beutlers konst präglas av experimenterande undersökningar där publiken bjuds in till aktivt medskapande genom olika samarbetsformer.

En del av Kons händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.