Om Map 13 Barcelona

Map13 är arkitektkollektiv med bas i Barcelona. Bakom Map13 står arkitekterna Marta Domènech Rodríguez, David López López och Mariana Palumbo Fernández.

Map 13 Barcelona arbetar ofta i en skärningspunkt av visionära idéer, digital teknik och traditionell konstruktion, och är specialiserade på spektakulära tegelvalv. Bland kollektivets mer utmärkande projekt märks den prisbelönade tegelpaviljongen Brick-topia i Barcelona.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.