Om Konst händer Hageby

Centralt i Hageby, det största bostadsområdet i Norrköping, ligger verksamheten Portalen. Den jobbar för arbetsmarknadsintegration och har också blivit en betydelsefull mötesplats för kultur och fritid. I dag huserar Portalen i en före detta tvättstuga, och ser ett stort behov av utöka ytorna. Allt fler vill ta del av deras aktiviteter.

Hageby ligger i södra Norrköping. De första flerfamiljshusen började byggas i mitten av 50-talet. Drygt tio år senare var Hageby centrum och stor del av stadsdelens flerfamiljshus klara. 2010 invigdes en ny spårvägssträcka med kollektivtrafik från centrala Norrköping till Hageby.

Portalen har som mål att leda invånare till egenförsörjning och inledde sitt arbete hösten 2011. Deltagare har kunnat förbättra sin svenska, knyta kontakter med framtida arbetsgivare och öka sin kunskap om arbetsmarknaden i Sverige.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.