Om platsen

Det storslagna landskapet, och närheten till Östersund och Åre, har bidragit till att många unga familjer flyttat till Krokoms kommun. Bygden kännetecknas av ett uppodlat kulturlandskap med öppna vyer och utsikt över vattendrag och fjäll.
När kommunen år 2010 beslutade att bygga två nya skolor – Ås nya skola och Sånghusvallens skola – var hållbar utveckling och förnyelsebar energi givna ledord. Även arkitektoniskt och konstnärligt hög kvalitet ansågs som viktig.

Utformningen av Sånghusvallens skola (F–5) påminner om ett rymdskepp som har landat i en jämtländsk talldunge. Byggnaden anpassades efter tomtens naturliga terräng och utformades för att väcka nyfikenhet och leklust. Utomhusmiljön gav lärare och elever nya möjligheter att använda skolgården i det pedagogiska arbetet.
Bakom det estetiska uttrycket fanns också en medvetenhet om att formen spelar en viktig roll för energiförbrukningen. På skolans tak lades solpaneler och byggnadens hästskoliknande halvcirkelform ökade deras verkningsgrad.

Under projekteringen av skolorna hade Krokoms kommun en nära dialog om konstens betydelse med de arkitekter och landskapsarkitekter som ritade skolbyggnaderna och utomhusmiljöerna.