Outi Pieski (f. 1973) är konstnär boende i Ohcejohka/Utsjoki och Numminen i Finland. Hon arbetar främst med bild- och installationskonst. Outi Pieski studerade måleri på Academy of Fine Arts i Helsingfors och tog examen 2000. Hennes konst tar ofta avstamp i ämnen knutna till den samiska kulturen samt den nordiska naturen i norr. Centrala motiv i hennes konst är samernas historia och framtid, urfolkens rättigheter, naturrelationen och hållbar utveckling. Hon använder sig ofta av element från naturen ihop med textila inslag och mönster som känns igen från samiska föremål.

Outi Pieski har medverkat i en lång rad grupputställningar och fått flera priser för sin konst. Hon har också haft soloutställningar i Karasjok, London, Helsingfors och Luleå, bland annat. 2017 fick hon Finlands konstakademis pris, vilket bland annat resulterade i utställningen Čuolmmadit på Esbo moderna konstmuseum, vilken även visades på konstmuseet i Oulu. Hon har också medverkat med en utställning i Finlands nationella paviljong på konstbiennalen i Venedig 2019.