Om arbetet

Gestaltningens tre delar:

1. Dagvattenhanteringen
Arkitekt Can Savran på Grön Form och Helene Wahlberg på Tema landskapsarkitektur samarbetade med konstnärerna Mikael Åberg, som fick i uppdrag att gestalta dagvattenhanteringen. Diskussionerna mellan Mikael Åberg och bland andra Helene Wahlberg kretsade länge kring att leda regnvatten inuti byggnaden, men det visade sig vara för tekniskt komplicerat.

2. Inomhustrappa
Sofie Weibull gestaltade i dialog med Can Savran den centralt placerade inomhustrappan i Sånghusvallens skola, vilken skapades när huset byggdes.
En stor utmaning i arbetet för Sofie Weibull och Can Savran var att komma fram till en lösning som var estetiskt tillfredsställande och samtidigt uppfyllde gällande lagkrav för hur trappor kan utformas.

3. Gestaltning av solenergi
Arkitekt Åke Månssons klimatsmarta energilösningar för tillbyggnaden av Ås skola, där så mycket takyta som möjligt utnyttjas för solenergi, gjorde Ås nya skola (F–9) till en mycket energieffektiv byggnad. Takens vinklar utformades för att maximera solfångares och solcellers funktion. Albin Karlsson fick uppdraget att gestalta produktionen av solenergi.