Arbete pågår

Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos

I den nya byggnaden Forum Medicum vid Lunds universitet utför Ylva Snöfrid den konstnärliga gestaltningen Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos. Konstverket lyfter fram de humanistiska aspekterna inom utbildning och forskning om vård, hälsa och medicin och sätter verksamheten som ska bedrivas i Forum Medicum i ett större perspektiv.

Gestaltningen Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos (Infinity in the Light of Conscience with Clotho, Lachesis, Atropos) består av tre mycket stora oljemålningar, 691 x 600 cm, som anspelar på den antika grekiska mytologin och tillsammans berättar om människans livscykel. Målningarna utförs på duk och kommer placeras på tre stora väggar kring det torg som finnas innanför entrén på Forum Medicum. Verket sammankopplar världen innanför och utanför byggnaden. 

Ritualen - Cosmos and Vanitas in the Light of Conscience av Ylva Snöfrid Foto: Ricard Estay

Tre målningar med performance och möjlighet till delaktighet

Den första målningen Oändligheten i samvetets ljus med Klotho representerar födelsen, Klotho var i den grekiska mytologin den som spann livets tråd. Den andra målningen Oändligheten i samvetets ljus med Lachesis representerar livet, Lachesis var den som tilldelade människorna deras livslotter. Den tredje målningen Oändligheten i samvetets ljus med Atropos representerar livets slut, Atropos var den som till slut klippte av livets tråd.

Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos kommer delvis att målas inför publik som en del av en performance. När verket är färdigställt och installerat kommer delar av det vara interaktivt och kunna användas av alla som befinner i byggnaden. Målningarna visar på dimensionen mellan livets vardaglighet och individens plats i världen.

Samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Forum Medicum sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt.