Vitmålat trapphus med en smal bård av fotografier från olika platser som följer väggen. Franz Ackermann, Travelling North, (2007).

Travelling North

I Franz Ackermanns (f. 1963) målningar och installationer, är den mentala upplevelsen av att röra sig genom tid och rum central. Från en geografisk plats till en annan, igenom olika urbana samhällen och mellan olika kulturer och sammanhang. Förtätade, cell-liknande former återkommer ofta i målningar och teckningar. Sammanbundna av ett raster av organiska linjer ger de associationer till kartor och flygbilder av landområden, men också till elektroniska kretskort och till mänskliga organ och vävnader.

Det var i samband med att kth genomförde ett renoveringsprogram för sina dryga femtio entréer som den Berlinbaserade konstnären tillfrågades om att tillföra en konstnärlig dimension. Den byggnadsintegrerade gestaltningen Travelling North utgår från entrén vid Osqars backe 2 och sprider sig därifrån till ytterligare elva platser på campusområdet.

Här vävs en komplex väv av mentala och fysiska upplevelser av resande samman med medias och reklamens pådyvlade bilder av andra kulturer, samhällen och världsdelar.

 

I början av 1990-talet målade Ackermann sina första ”mental maps” – små mentala kartor i akvarell, inspirerade av konstnärens rörelse genom en stad eller en metropol. Med tiden kom han att gå upp i skala och arbetar idag med stora väggmålningar som tillsammans med integrerat fotografi, text och objekt bildar rumsliga installationer. Här vävs en komplex väv av mentala och fysiska upplevelser av resande samman med medias och reklamens pådyvlade bilder av andra kulturer, samhällen och världsdelar. Konstverken är ofta förförande vackra vid första anblicken, men vid ett närmare betraktande kan motivet i ett fotografi eller i en målad detalj, slå hål på den vackra idyllen och istället lämna en eftersmak av obehag.

Genomgående i Ackermanns konstnärskap är intresset för hur urbana samhällen förändras i en värld präglad av internationella kraftmätningar och en alltmer globaliserad ekonomi. Hans installationer får oss att reflektera kring vår mänskliga förmåga att skapa tekniska lösningar som får jorden att verka allt mindre, men också kring vår oförmåga att leva sida vid sida tillsammans, i en snabbt krympande värld. Drömmen om paradiset finns alltid närvarande, om än ofta i skuggan av en strömlinjeformad, exploaterande och enkelriktad turistindustri.

Joa Ljungberg

Arkitekt: Bjurström & Brodin Arkitekter genom Krister Bjurström och Mats Victorson

Hitta till konstverket

Stockholm, Våren 2007
KTH, Valhallavägen 79, 100 44, Stockholm