Danilo Stankovic målar aldrig inför publik. Målningen När Fåglar Tystna har till stor del vuxit fram under nattetid i monumentalverkstaden KKV i Malmö. När alla sover. Men inte målningen. Då lamporna släcks och nattens mörker tar över tänds färgen. Små blänk blir synliga. Tickorna i träden lyser och ravinen skimrar med hotfull lockelse. Siluetter i horisonten reser sig för en vandring mot oklart mål. Landskapet förtätas och de psykedeliska trollen med skogen som gömsle omsluts av mörkret.

Nuvarande Campus Luleå var en gång utmarker där björksly bredde ut sig. Beslutet att bygga ett universitet i stadens utkant, långt från centrum, låg helt i tidens anda i 1970-talets Sverige. Universitetsarkitekturen som byggdes längs campus huvudstråk präglades av funktion. A-huset på campus har byggts om för att möta nutida krav på utbildningsmiljöer, i samband med ombyggnaden fick Stankovic uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning som låg utanför det funktionella. Som i ett samtal med platsens forna skogsmarker har Stankovic valt att måla på björkplywood. Träådringen talar lågmält genom färgen. Motivet möter tanken om ett utopiskt orört landskap.

I folktro är skymningen, då ljudet av fågelkvitter dör ut, tidpunkten då det okända vaknar. Det fanns i nya A-huset en önskan att som student få möjlighet att tänka utanför boxen, att öppna sina tankar mot något utöver tentor och studierutiner. I dialog med traditionell kunskap och ockulta värden, och med en estetik som känns igen från klubbmiljöer, öppnar Stankovics måleri gluggar mot andra dimensioner i studentvardagen. När Fåglar Tystna skänker därtill självlysande magi i det norrbottniska vintermörkret.

Luleå Tekniska Universitet, Hösten 2016

971 87 Luleå