Om Konst händer Hammarkullen

Norr om centrala Göteborg ligger bostadsområdet Hammarkullen. För två år sedan hotades det lokala badhuset Hammarbadet av nedläggning. Men förslaget mötte stark kritik, bland annat från en lokal grupp kvinnor. Badet var en plats där de kunde mötas på egna villkor, där de kunde tala ostört, återhämta sig och uttrycka sina drömmar. Badet räddades och ska renoveras. Enligt tidsplanen ska renoveringen av badhuset vara klar vid årsskiftet 2018/2019.

Hammarbadet ligger i Hammarkullens centrum. Områdets många flerfamiljshus byggdes i slutet av 1960-talet och omgärdas av grönområden. 1972 invigdes Hammarkullens spårvägsstation.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.