Om Hammarkullen

Norr om centrala Göteborg ligger bostadsområdet Hammarkullen. Det lokala badhuset Hammarbadet hotades av nedläggning. Men förslaget mötte stark kritik, bland annat från en lokal grupp kvinnor. Badet var en plats där de kunde mötas på egna villkor, där de kunde tala ostört, återhämta sig och uttrycka sina drömmar. Badet räddades och har renoverats.

Hammarbadet ligger i Hammarkullens centrum. Områdets många flerfamiljshus byggdes i slutet av 1960-talet och omgärdas av grönområden. 1972 invigdes Hammarkullens spårvägsstation.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Se filmen om verket Moving Plants av Maider López här