Projektet är en samproduktion av Statens konstråd och Kalmar konstmuseum i samarbete med Kalmar kommun och Mörbylånga kommun med delfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län.

Delar av Pia Sandströms ljudkonstverk finns i odlingslandskapet på södra Öland som sedan år 2000 är uppfört på UNESCO:s världsarvslista.

Idén om att producera ett konstverk på Gamla kyrkogården/Kvarteret Valnötsträdet växte fram ur ett tidigare samarbete mellan Statens konstråd och Kalmar kommun om riktlinjer för gestaltningen av utemiljön i Kvarteret Valnötsträdet. Projektet var en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, som drevs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.

Minnet Orden Marken

Pia Sandström

Om Minnet Orden Marken

#ljudminnet Kalmar

Slottsvägen 6, Kalmar