Om Lea Porsager

Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) studerade film i början av 2000-talet i Danmark och blev sedan antagen till Kungliga Danska Konstakademin där hon tog sin masterexamen i Fri Konst 2010. I Porsagers konstnärskap kombineras på ett intresseväckande sätt spiritualism med naturvetenskap. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. I dag är hon anställd som doktorand på Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Lea Porsager har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, som den 14:e Istanbulbiennalen (2015) och dOCUMENTA 13, Kassel (2012), båda curaterade av Carolyn Christov-Bakargiev. Hon har även deltagit i flertalet separatutställningar såsom National Gallery of Denmark, Copenhagen (2017), Kunstverein Göttingen, Tyskland (2015), Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland (2015), Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Norge (2014), med flera.

Lea Porsager har prisats med stipendier och priser, bland annat ett treårigt arbetsstipendium (2014–2016) från Danska Statens Konstfond. Hon har också deltagit i internationella residensprogram för konstnärer i Europa och Nordamerika. Hennes arbete har blivit publicerat i flertalet böcker och publikationer. Fyra böcker finns utgivna om enbart hennes konstnärskap, alla publicerade i Danmark. Lea Porsager bor och verkar i Köpenhamn.

Juryn om Lea Porsager

I april 2016 valde tävlingsjuryn fem konstnärer/konstnärsgrupper som fick uppdraget att forma varsitt idéförslag till minnesvård efter flodvågskatastrofen.

Trots sitt relativa unga konstnärskap visar Lea Porsager en konsekvens och en materialkänsla som är osviklig. Det finns en stark rumslighet i konstnärskapet som kombineras på ett intressant med eteriska kvaliteter hos naturvetenskapen och där gestaltningarna ofta relaterar till kvantfysik och energiväxlingar och där en spänning uppstår mellan energi, kraft och lätthet.

Det konstnärliga uttrycket har en direkthet med lågmälda poetiska uttryck kombinerat med kraftfulla kvaliteter som visar på goda förutsättningar för en minnesvård med de visioner som detta projekt har. Lea Porsager har inte bland sina referensprojekt visat tidigare uppdrag med sådana krav på permanens som den aktuella minnesvården har, men med tanke på konstnärens känsla för hur materialens inneboende uttryck ger sinnliga kvaliteter och hur dessa uppnås genom materialval och materialmöten är vi nyfikna på vad konstnären kan göra när hon får de utmaningar och förutsättningar som finns i just det här uppdraget.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar