Stenläggning utomhus, med texten "Allt kommer nog att bli bra", inhuggen i stenen. I bakgrunden bänkar och en gräsmatta. Annika Ström, men vänta nu, 2014

Men vänta nu

Verket men vänta nu består av ett flertal korta textfragment som är placerade på olika ställen i, på och omkring nya humanist- och teologcentrum LUX, vid Lunds Universitet. Utgångspunkten för konstverket är det skrivna ordet, den kommunikationsform som bär akademisk kunskap över tid och rum.

På universitet finns denna kunskap i boken, och nuförtiden också i datorer. Annika Ström har istället valt att låta ordet materialisera sig i rummet. Hennes texter har olika format, stil och materiellt uttryck. De uttrycks genom skulptur och måleri, vilket skapar ett mångfasetterat uttryck.

I men vänta nu balanserar Annika Ström elegant mellan yta och djup, mellan banalt och högtravande och mellan monumentalitet och tillfällighet. Hennes gestaltning laddar platsen med personliga reflektioner, humor och iakttagelser som berättar om allas våra liv här och nu.

Men vänta nu befinner sig i ett spänningsfält som sträcker sig från den monumentala skulpturen mot det tillfälliga målade tecknet, som passerar i ögonvrån när man går förbi. I men vänta nu balanserar Annika Ström elegant mellan yta och djup, mellan banalt och högtravande och mellan monumentalitet och tillfällighet. Hennes gestaltning laddar platsen med personliga reflektioner, humor och iakttagelser som berättar om allas våra liv här och nu.

Annika Ström är född i Helsingborg (f.1964) och är numera bosatt i London, England. Hon är verksam över hela världen med utställningar och performance. Hon arbetar med en mängd olika metoder, uttryck och tekniker; från installation, måleri, skulptur, video och ljud till olika scenframföranden. Hennes utgångspunkt är ofta avväpnande direkt och överraskar med radikalt enkelhet som går rakt in i hjärtat. Hon blandar säkert och medvetet högt och lågt, allvar och humor. En strategi som hon delar med både den tidiga konceptkonsten och populärkulturen.

Peter Hagdahl

Hitta till konstverket

Lunds universitet, Hösten 2014
Lunds universitet, Helgonavägen 3, 223 62 Lund, Sverige