Om Gamlegården

Bostadsområdet Gamlegården ligger nära natur och högskola i Kristianstad. En infrastrukturell satsning pågår i och kring området. Det handlar bland annat om en ny skola för 850 elever, nybyggnation av bostäder samt ett nytt badhus. Kommunen vill knyta samman det nya som växer upp med det som redan finns på platsen i dag.

Flerfamiljshusen i Gamlegården kom att byggas under 1960-talet. I parkområdet mellan husen anlades allt från bollplaner till en uppvärmd badbassäng som inte längre finns kvar. Affärscentrumet med service som livsmedelsbutiker, bank och bibliotek stod klart 1970.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Här kan du se Marmorlinjen av Anna Högberg och Johan Tirén filmad från ovan.

Här kan du höra konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén berätta om det förberedande arbetet på platsen, som sedan resulterade i Marmorlinjen.