Om Anna Högberg och Johan Tirén

Anna Högberg är född 1970, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och bor och verkar i samma stad. I sitt mångsidiga arbete utgår hon ofta från platsen och dess sammanhang, och undersöker olika typer av rum.

Johan Tirén är född 1973 och bor och verkar i Stockholm. Efter sin utbildning på Danske Kunglige Konstakademi har han återkommande undersökt samhälleliga processer och begrepp som autenticitet och intention.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.